گزارش مالی شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگين در سال 1401

گزارش مالی شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگين در سال 1401

گزارش عملکرد ماهانه شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین از درآمد حدود 65 میلیارد تومانی این شرکت در اسفند 1401 حکایت دارد. این شرکت در کل سال گذشته، بیش از 140 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به اسفند 1401 شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین با نماد «توسن» روی کدال قرار گرفته است. بنابر این گزارش، درآمد شرکت با رشد 62 درصدی نسبت به بهمن ماه، به بیش از 64 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.

بخش اعظمی از این افزایش درآمد، به شناسایی درآمد از فروش سخت افزار باز می‌گردد که 19 میلیارد تومان گزارش شده است. این درحالی است که شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین پیش از اسفند ماه، هیچ درآمدی از بخش سخت‌افزار نداشته است.

براین اساس کل درآمد شناسایی شده توسط شرکت مذکور طی سال 1401 به 140 میلیارد تومان رسیده است.

درآمد اصلی شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین از دو بخش «خدمات پشتیبانی» و «فروش نرم‌افزار» است.

این شرکت طی یک سال گذشته از فروش سامانه جامع بانکداری متمرکز فرانگین، سامانه جامع بانکداری متمرکز بنکو، سیستم جامع بانکداری کارت، سیستم جامع بانکداری مدرن و سایر نرم‌افزارها، حدود 18.8 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

اما بخش اعظم درآمدی شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین از ارائه خدمات پشتیبانی است که به دو دسته داخلی و صادراتی تقسیم می‌شود. پشتیبانی و نگهداری سرویس‌های توسنی در مرکز داده، سامانه جامع بانکداری متمرکز فرانگین، سامانه جامع بانکداری متمرکز بنکو، سیستم جامع بانکداری کارت، سیستم جامع بانکداری مدرن در بخش داخلی و سامانه‌های جامع بانکداری بنکو، سیستم جامع بانکداری مدرن در بخش صادراتی و سایر نرم‌افزارها در یک سال گذشته برای این شرکت بیش از 102 میلیارد تومان درآمد به همراه داشته است.

گفتنی است توسن در سال 1387 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در سال 1398 نیز به شرکت سهامی عام تبدیل شد. سهام توسن در شهریور 1400 در بازار بورس عرضه شد.

اتاق خبر سیلور شاپ

منبع: https://digiato.com/article/2023/04/09/financial-report-toosan-1401

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.