ژاپن به‌طور رسمی دسترسی چین به تجهیزات ساخت تراشه را

ژاپن به‌طور رسمی دسترسی چین به تجهیزات ساخت تراشه را محدود کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.