چین از ایلان ماسک خواسته استارلینک در این کشور عرضه

چین از ایلان ماسک خواسته استارلینک در این کشور عرضه نشود

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.