چه زمان انقراض دسته جمعی رخ می دهد؟

ششمین انقراض دسته جمعی زمین چه زمانی اتفاق می افتد؟

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.