وزیر اقتصاد از جبران ضرر کسب‌و‌کارهای اینترنتی با مشوق‌های مالیاتی

وزیر اقتصاد از جبران ضرر کسب‌و‌کارهای اینترنتی با مشوق‌های مالیاتی خبر داد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.