وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ شرط محال

وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ شرط محال گذاشت

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.