نگاهی به رهبران برنده و بازنده‌ دنیای فناوری در سال

نگاهی به رهبران برنده و بازنده‌ دنیای فناوری در سال 2023؛ از سم آلتمن تا ایلان ماسک

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.