مقابله با نمونه‌های رقیب؛ OpenAI می‌خواهد نشان تجاری GPT را

مقابله با نمونه‌های رقیب؛ OpenAI می‌خواهد نشان تجاری GPT را ثبت کند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.