معاون وزیر ارتباطات از شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران

معاون وزیر ارتباطات از شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.