مدیرعامل گوگل خطرات هوش مصنوعی را به تغییرات آب‌و‌هوایی تشبیه

مدیرعامل گوگل خطرات هوش مصنوعی را به تغییرات آب‌و‌هوایی تشبیه کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.