مخابرات دلیل قطع سرویس اینترنت را قطعی برق عنوان کرد

مخابرات دلیل قطع سرویس اینترنت را قطعی برق عنوان کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.