قانون‌گذاران آمریکا خواستار تحقیقات ضدانحصار درباره برخورد اپل با Beeper

قانون‌گذاران آمریکا خواستار تحقیقات ضدانحصار درباره برخورد اپل با Beeper Mini شدند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.