فردی با چاپ سه بعدی 110 اسلحه، حدود 21 هزار

فردی با چاپ سه بعدی 110 اسلحه، حدود 21 هزار دلار کسب کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.