شورای رقابت دستور توقف افزایش هزینه خدمات تلفن ثابت را

شورای رقابت دستور توقف افزایش هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.