شبکه اجتماعی ترامپ، Truth Social، در معرض خطر ورشکستگی قرار

شبکه اجتماعی ترامپ، Truth Social، در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفت

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.