دوربین زیرآبی مهندسان MIT انرژی خود را از امواج صوتی

دوربین زیرآبی مهندسان MIT انرژی خود را از امواج صوتی می‌گیرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.