دبیر سندیکای مخابرات بر لزوم ساخت استارلینک ایرانی تاکید کرد

دبیر سندیکای مخابرات بر لزوم ساخت استارلینک ایرانی تاکید کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.