بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی در تاریخ کشف شد؛ پایگاهی مملو از

بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی در تاریخ کشف شد؛ پایگاهی مملو از اطلاعات حساس

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.