با استعفای مدیرعامل شاتل موافقت نشد، نخجوانی به فعالیت خود

با استعفای مدیرعامل شاتل موافقت نشد، نخجوانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.