اینتل احتمالا به خاطر افت بازار کامپیوتر هزاران نیرو را

اینتل احتمالا به خاطر افت بازار کامپیوتر هزاران نیرو را تعدیل می‌کند

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.