اپل با انتقاد دوباره از قوانین اروپا، خطرات استورهای شخص

اپل با انتقاد دوباره از قوانین اروپا، خطرات استورهای شخص ثالث را یادآور شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.