آمریکا طرح مالیات 30 درصدی از برق مراکز استخراج رمزارزها

آمریکا طرح مالیات 30 درصدی از برق مراکز استخراج رمزارزها را پیشنهاد کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.