50 سال پیش در چنین روزی اولین تماس تلفنی با

50 سال پیش در چنین روزی اولین تماس تلفنی با موبایل در دنیا برقرار شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.