گوگل ظاهراً پاییز امسال پیکسل واچ 2 را عرضه خواهد

گوگل ظاهراً پاییز امسال پیکسل واچ 2 را عرضه خواهد کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.