کاهش سود سامسونگ برای اولین بار در 3 سال گذشته

کاهش سود سامسونگ برای اولین بار در 3 سال گذشته

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.