چین برای 24 ساعت کنترل یک ماهواره در فضا را

چین برای 24 ساعت کنترل یک ماهواره در فضا را به هوش مصنوعی سپرد!

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.