پژوهشگران با آلیاژ ژرمانیم-قلع، ترانزیستور جدیدی توسعه دادند

پژوهشگران با آلیاژ ژرمانیم-قلع، ترانزیستور جدیدی توسعه دادند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.