پنجمین گردهمایی گراف‌دی با محوریت مدیریت وجهه سازمان برگزار خواهد

پنجمین گردهمایی گراف‌دی با محوریت مدیریت وجهه سازمان برگزار خواهد شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.