پردرآمدترین فوتبالیست های سال ۲۰۲۲

پردرآمدترین بازیکنان فوتبال در سال ۲۰۲۲ با احتساب دستمزد خالص و قراردادهای تبلیغاتی

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.