پدرخوانده هوش مصنوعی با خروج از گوگل، نسبت به گذشته

پدرخوانده هوش مصنوعی با خروج از گوگل، نسبت به گذشته ابراز پشیمانی کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.