وزیر کشور به استانداران دستور همکاری با اپراتورهای فیبر نوری

وزیر کشور به استانداران دستور همکاری با اپراتورهای فیبر نوری را داده است

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.