وزارت ارتباطات صندلی خود در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات

وزارت ارتباطات صندلی خود در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات ITU را از دست داد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.