وزارت ارتباطات به دنبال ایجاد مرکز انتقال پیام بین پیام‌رسان‌های

وزارت ارتباطات به دنبال ایجاد مرکز انتقال پیام بین پیام‌رسان‌های بومی است

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.