«هاناپ»، اپلیکیشنی برای ناشنوایان که با کاهش سرعت اینترنت ساکت

«هاناپ»، اپلیکیشنی برای ناشنوایان که با کاهش سرعت اینترنت ساکت شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.