نباید بستر فعالیت اقتصادی میلیون‌ها نفر را مسدود کرد

نباید بستر فعالیت اقتصادی میلیون‌ها نفر را مسدود کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.