مهاجرت کاربران توییتر به پلتفرم رقیب؛ تعداد کاربران بلواسکای دو‌برابر

مهاجرت کاربران توییتر به پلتفرم رقیب؛ تعداد کاربران بلواسکای دو‌برابر شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.