معاون علمی فناوری رئیس جمهور مدیر برنامه ملی ساخت هواپیمای

معاون علمی فناوری رئیس جمهور مدیر برنامه ملی ساخت هواپیمای تجاری را منصوب کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.