مردم‌ بیش‌تر از محدودیت‌ها تحت فشار هستند تا قیمت اینترنت

مردم‌ بیش‌تر از محدودیت‌ها تحت فشار هستند تا قیمت اینترنت

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.