مدیرعامل تپسی 9.3 میلیون سهم این شرکت را به مدیران

مدیرعامل تپسی 9.3 میلیون سهم این شرکت را به مدیران و کارکنان منتقل کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.