محمدصادق خیاطیان، رئیس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی کیست؟

محمدصادق خیاطیان، رئیس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی کیست؟

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.