ماجرای قورباغه های سیاه در چرنوبیل چیست؟

قورباغه های سیاه جهش یافته به خاطر تشعشعات چرنوبیل تغییر رنگ داده اند

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.