قانون DMA اروپا برای مقابله با غول‌های فناوری به مرحله

قانون DMA اروپا برای مقابله با غول‌های فناوری به مرحله مشمولیت رسید

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.