شرکت Sberbank چت‌بات GigaChat، رقیب ChatGPT را عرضه کرد

شرکت Sberbank چت‌بات GigaChat، رقیب ChatGPT را عرضه کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.