سخت ترین حریف مایک تایسون از نظر خودش که بود

سخت ترین حریف مایک تایسون از زبان خودش؛ بوکسوری که حین مبارزه بی هوش شد [تماشا کنید]

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.