سامسونگ بزرگترین فضای «خانه هوشمند» را در دبی افتتاح کرد

سامسونگ بزرگترین فضای «خانه هوشمند» را در دبی افتتاح کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.