سازمان فضایی ایران آخرین وضعیت پروژه‌های ماهواره‌ ی را تشریح

سازمان فضایی ایران آخرین وضعیت پروژه‌های ماهواره‌ ی را تشریح کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.