ساترا با وجود مخالفت‌ VODها انتخابات اعضا رصتا را برگزار

ساترا با وجود مخالفت‌ VODها انتخابات اعضا رصتا را برگزار کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.