رئیس مایکروسافت درباره تبدیل‌شدن چین به رقیب جدی ChatGPT هشدار

رئیس مایکروسافت درباره تبدیل‌شدن چین به رقیب جدی ChatGPT هشدار داد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.