دیجی‌نکست و هلثیو در استارتاپ سلامت ایواسا هم‌سرمایه‌گذاری کردند

دیجی‌نکست و هلثیو در استارتاپ سلامت ایواسا هم‌سرمایه‌گذاری کردند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.