دکمه‌های غیرمتحرک آیفون 15 احتمالاً از دستکش و کیس پشتیبانی

دکمه‌های غیرمتحرک آیفون 15 احتمالاً از دستکش و کیس پشتیبانی می‌کنند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.